Dorpsgezicht

Geplaatst in 2004 bij samenvoeging van gemeente Steenderen en gemeente Hengelo Gelderland in gemeente Bronkhorst.