Gemaal

Ontwerp gemaakt in opdracht van Waterschap Rijn-IJssel.