Verzameltafel 1

Onder de glasplaat kan een schelpen-, stenen-, munten-, e.d. verzameling uitgestald worden. Op de foto: een landschap van leem.