Ontwerpkit voor een gehucht

I.o.v. Federatie Welstand, Arnhem